fbpx

04 października 2018

Budynek 01, przygotowanie zbrojenia stropu do betonowania 2 segmentu nad parterem, szalowanie stropu segmentu 3 pod ułożenie płyt Filigran.

Budynek 03, wytyczenie przez geodetę wykopów pod wykonanie ław fundamentowych i rozpoczęcie prac ziemnych.